שיעורים לפרשת ויצא
רבני הישיבה
שיעורים בנושאים שונים מתוך פרשת השבוע שהועברו בישיבה


הלכה יומית 
הרב אליקים לבנון
האם מותר לצאת החוצה בקריאת התורה?


פרשת ויצא- מעברו של יעקב מ"בית שם ועבר" להר המוריה 
הרב דוד דודקביץ´
התבוננות בתכלית לימוד התורה


אורות התחיה - שיעור 8 
הרב אליעזר קשתיאל
סיום פרק ד´: תפקידם וחשיבותם של הכהנים בעם ישראל והרחבת מושג האורגניות שהוא האמירה הכללית של ספר אורות כולו..


משנ´´ב 
הרב אליהו שחור
הלכות ציצית- השיטות השונות בנתינת תכלת בציצית בית המדרש לתורה והוראה (ע.ר) אלון מורה – שכם
ד.נ לב השומרון 44833, טל: 02-9973905 פקס: 02-9973965 mosdotelm@gmail.com

כיפה, יהדות, שאל את הרב, פרשת השבוע