להיות עם חופשי

הרב אליקים לבנון   י"ט ניסן ה´תשע"ב

להיות עם חופשי


החתירה לחירות היא יסוד נכבד בהוויית האדם והעולם.

ההיסטוריה האנושית מרימה על נס את לוחמי החירות, יהודים וגויים כאחד.

בהיסטוריה הישראלית, המלחמה לחירות היא ברמה אחרת. כמו יציאת מצרים, שבודאי נועדה גם לשחרור הפיזי, כפשוטו, להסרת הכבלים של שעבוד מצרים, אך לא זו היתה עיקר השאיפה לחירות. גולת הכותרת היתה, בראש ובראשונה, קבלת התורה, המעניקה את החירות הרוחנית-נשמתית.

במבט היסטורי רחב יותר, מחזירים אותנו יציאת מצרים ומעמד הר סיני אל ההבטחה לאברהם אבינו של "ואעשך לגוי גדול", עם ההבטחה "כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם". התקיימו שתי ההבטחות: יעקב אבינו ובניו ירדו למצרים, וישראל יוצאים ממצרים, לא כיחידים אלא כאומה.

אך ההבטחה לאברהם אבינו לא היתה רק שיהיו ישראל אומה, אלא שיהיו "גוי גדול".

 

Ò    במה גדולתם של ישראל?

בראש ובראשונה, ב"אלוקים קרובים אליו" וב"חוקים ומשפטים צדיקים" (דברים ד' ז'-ח'), עם ההשלכות הרחבות שלהם.

מהי מקורה של גדולה זו?

שאיפת החירות, היציאה למרחב היא העומדת בבסיסה של גדולת ישראל.

אכן, ההתחלה היא אצל אברהם אבינו. בעת שכל העולם שקוע בעבודת אלילים, פורץ הוא אל המרחב, נושא עיניו למרום ורואה את "בעל הבירה". מתוך כך, הוא משעבד את כל אשר לו לאותו "בעל בירה", עד כדי נכונות להקריב את בנו יחידו, לא מתוך עבדות חשוכה, אלא מתוך מרחבי חופש:

"ההכנעה מפני האלוקות, לא צער ודכדוך יש בה, כי אם עונג וקוממיות, שלטון וגבורה פנימית" (אורות עמ' קכה')

הגבורה לחופש ולחירות היא המדבקת את ישראל לאביהם שבשמים, והיא המבליטה את הופעתם בעולם, כעם מרומם ונישא, גבוה מעל כל האומות.

 

Ò    שאיפת החופש בארץ ישראל

"כל המשמר את השבת, נותנים לו נחלה בלי מיצרים, כיעקב שכתוב בו: "ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה" (שבת קיח' א').

ארץ ישראל היא "נחלה בלי מיצרים".

על פניו, הגדרה זו נראית רחוקה מהמציאות. ארצות רבות יש, גדולות לאין ערוך מארצנו הקטנטונת.

ברור שהכוונה היא לרוח הגדולה המושלת בארץ ישראל.

כשם שאברהם אבינו לא נח ולא שקט עד אשר יצא למרחב ושם מצא את הקב"ה, כך יושבי ארץ ישראל חייבים לצאת מהמיצרים ולעבור לנחלה בלי מיצרים.

 

מרבית החיים הציבוריים במדינת ישראל כבולים הם בכבלי שווא:

כבולים לאומות העולם.

כבולים למוסכמות חברתיות וחינוכיות שגויות.

כבולים ליצרים רעים של תאוות הון ושלטון.

כבולים לתרבויות זרות שאינן תואמות את רוח המרחבים והחופש.

כבולים לדמוקרטיה של יועצים משפטיים ובתי משפט, הסוגרים ומחניקים את החיים הציבוריים.

 

החופש הגדול קורא לנו לשנות כיוון בצורה דרסטית:

א.      עלינו לשוב להיות "גוי גדול" עם "חוקים ומשפטים צדיקים".

בפועל, הננו כבר כעת "גוי גדול". אנו גדולים בכל תחומי החיים: בכלכלה, במדע, בצבא, ברפואה, ובעוד ועוד תחומים. עלינו רק להכיר בכך, כדי לצאת מ"שעבוד גלויות", ולפעול כפי שהרצון הפנימי שלנו מעוניין לפעול.

 

ב.      עלינו לשוב להיות "גוי צדיק שומר אמונים".

לנתק מעלינו את כבלי הדמוקרטיה המזויפת, המתייהרת והמתנשאת, המשקיפה ממרומים אל הציבור העממי הנחות.

חובה עלינו לבנות מערכת משפטית של אנשים נקיי כפיים, אוהבי העם והארץ, היודעים מהו חופש אמיתי, ומבחינים בינו לבין חופש של הפקרות וזלזול בקודשי ישראל.

מערכת משפטית חדשה ונקיה מכל רבב, החורתת על דגלה את ערך האהבה והאחדות בעם ישראל. לא עוד מערכת המחריפה את ההקצנה והקיטוב בין חלקים שונים באומה, אלא כזו היודעת לשלב באהבה ובהערכה בין פלגים שונים, ולסייע להם למצוא את המכנה המשותף שבין כולם לכולם.

 

ג.        "להיות עם חופשי בארצנו" - כן בהחלט!

לגלות את הרצון הפנימי שלנו. לסלק את הדמיונות השולטים עלינו, את החיצוניות האופפת אותנו.

לתקן את מערכת החינוך המעצימה את אנשי הדמיון: שחקנים, בדרנים וספורטאים, וגורמת להם לנווט את חיינו ולהיות דגם לחיקוי.

לא זה החינוך האמיתי שלנו.

 

בחופש ובדרור עלינו לחשוף את הכח המוסרי שבחיינו, את הרצון להיטיב איש לרעהו מתוך יושר ואהבה.

נצא מבין המיצרים, נבנה עולם מלא חופש במדינה ובארץ, ונזכה לגילוי הגדול:

אתה אחד ושמך אחד, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ.

אלומות ניסן תשע"א


          ברצונך להנציח את יקירך במקום זה? התקשר 0544-385379

 
בית המדרש לתורה והוראה (ע.ר) אלון מורה – שכם
ד.נ לב השומרון 44833, טל: 02-9973905 פקס: 02-9973965 mosdotelm@gmail.com

כיפה, יהדות, שאל את הרב, פרשת השבוע