מהלכות פסח

הרב אליקים לבנון   א´ ניסן ה´תשע"ו

בס"ד

 

מהלכות הפסח

הרב אליקים לבנון, רב השומרון וראש ישיבת אלון מורה

Ò    מכירת חמץ

לכתחילה, רצוי שלא להשאיר בבית חמץ גמור, אלא לסיימו לפני פסח ולבער את מה שנותר (ואין בכך "בל תשחית").

הרוצה למכור חמץ גמור או תערובות חמץ שיש ברשותו, צריך לחתום עד יום ראשון, יג' בניסן, על טופס ייפוי כח  והרשאה לרב או למועצה הדתית, למכור את החמץ שברשותו לגוי.

טפסי ההרשאות למכירת החמץ נמצאים בידי רבני השכונות/הישובים (לבעלי מפעלים ובתי חרושת קיים שטר הרשאה שונה מהשטר הרגיל).

מומלץ למכור את החמץ באמצעות הרבנים. מי שאינו יכול להגיע ולחתום על השטר, יכול למנות שליח למכירת חמץ גם דרך אתר "כיפה" באינטרנט, בכתובת   www.kipa.co.il/passover

 

בהתאם לכללים לעיל, יש לרכז את החמץ לפני כניסת החג במקומות סגורים ומסומנים, שאפשר יהיה להצביע עליהם בפני הגוי הקונה את החמץ.

במכירה אפשר לכלול גם טוסטר שקשה מאוד לנקותו מפירורים[1], מוצרי קוסמטיקה ותמרוקים המכילים אלכוהול (שאולי יוצר ממיני דגן) וברכונים (שאולי דבוק בהם חמץ).

 

ביום שני בלילה, מוצאי שביעי של פסח, החל מהשעה 20:05, כרבע שעה לאחר צאת החג, מושלמת העסקה עם הנוכרי ואפשר להשתמש בחמץ שנמכר לו.

 

Ò    יום ראשון, י"ג ניסן

אור לי"ד ניסן - בדיקת חמץ

יש לסיים את נקיון הבית ביום ראשון, י"ג ניסן, ולרכז את החמץ הנשאר, כדי לאוכלו ביום שני בבוקר.

ביום ראשון - זמן צאת הכוכבים בשעה 19:23.

הבדיקה מתבצעת בכל מקום שדרך להכניס בו חמץ, כולל: מקרר, מקפיא, רכב וכדומה.

גם במקום העבודה יש לבצע בדיקת חמץ, כגון: בשולחנות, במגירות ובתאים שרגילים לשמור בהם מזון חמץ.

אדם השוהה במקום בו אחרים אינם מבערים את החמץ, יכול וצריך לבדוק חמץ גם בחול המועד פסח עצמו. במקרה כזה יקפיד שסביבתו הקרובה, כגון: הכסא והשולחן שלו, יהיו נקיים מחמץ.

העולה על רכב כטרמפיסט ואינו בטוח שבעל הרכב בדק את רכבו, יכנס, ותוך כדי ישיבה יבדוק סביבו. אם מוצא פירורים, ינערם כך שיפלו למרגלותיו.

משפחה העוזבת את ביתה בערב הפסח ומתארחת במקום אחר, אע"פ שלא תשהה בביתה בפסח, יש חובה על בעל הבית לנקות חדר אחד ולקיים בו את מצוות בדיקת חמץ.

 

ביטול חמץ

לאחר הבדיקה יש לבטל את החמץ, על פי הנוסח המובא בסידורים.

חשוב לדעת: כל אדם, בן או בת שהגיעו למצוות, יש לו קנין והוא בעלים על החמץ שברשותו. לכן, לא די בביטולו של בעל הבית עבור אשתו או של אבא עבור ילדיו הגדולים, אלא צריך כל אחד מבני הבית לבטל את החמץ שברשותו.

 

Ò    יום שני, י"ד ניסן

1)   תענית בכורות

ביום שני, זמן עלות השחר בשעה 4:41.

משעה זו נוהגים הבכורות להתענות. רוב הבכורות נוהגים להשתתף בסיום מסכת לאחר תפילת שחרית, ולהתחיל את סעודת המצווה בבית הכנסת. אחר כך, הולך כל אחד לביתו, ממשיך את סעודת המצווה ויכול לאכול במהלך היום.

למתענים: סיום הצום בליל הסדר, בזמן צאת הכוכבים בשעה 19:24. משעה זו רשאי לקדש ולהתחיל את ליל הסדר ולשבור את הצום.

 

2)   סוף זמן אכילת חמץ

ביום שני בבוקר אסור לאכול מצה.

חמץ- מותר לאכול עד סוף השעה הרביעית של היום (לפי
שעות זמניות).

  • יש ספרדים הנוהגים לאכול חמץ עד השעה 9:35.
  • מנהג אשכנזים לאכול חמץ עד השעה 10:01.
  • בשעת הצורך, כשלא הספיק, אפשר להקל ולאכול עד 10:32.

 

3)   סוף זמן שריפת חמץ וביטולו

  • מנהג אשכנזים לשרוף את החמץ ולבטלו עד השעה 11:21.
  • יש ספרדים המחמירים לשורפו ולבטלו עד השעה 10:48.
  • בשעת הצורך, יש מתירים לשורפו ולבטלו עד השעה 11:36.

יש להקדים ולשרוף את החמץ מעט קודם, כדי שיספיק לבטלו עד זמן זה.

מי שלא ביטל את החמץ עד השעה 11:36 (שהיא השעה המאוחרת ביותר בה ניתן לבטלו על פי החישוב המקל ביותר) חייב לשרוף את החמץ שברשותו, מפני שלאחר זמן זה הביטול אינו מועיל.

 

4)   אכילה בערב פסח

מצה אסורה באכילה משעות הבוקר.

חמץ אסור באכילה מהשעה הרביעית.

ספרדים נוהגים לאכול מצה עשירה עד סוף שעה תשיעית, דהיינו עד השעה 15:43.

אשכנזים נוהגים שלא לאכול מצה עשירה כבר מזמן איסור אכילת החמץ. גם להם מותר לאכול מצה שנתבשלה, כמו קניידלך, ואף זאת עד השעה 15:53.

בשר, דגים, גבינה וכדומה, מותר לאכול גם לאחר שעה זו.

 

5)   תספורת וגילוח

בזמן שבית המקדש היה קיים, היו מתחילים לשחוט את קרבן הפסח בערב פסח אחר חצות היום. את בשר הקרבן היו צולים ואוכלים אותו בליל הסדר בירושלים.

משום כך, אסרו חכמים לעשות מלאכה בערב הפסח מחצות היום, משעה 12:40 ואילך (לספרדים משעה 12:02). לכן, יש להזדרז להסתפר, להתגלח וליטול ציפורניים לפני חצות היום.    

מי שלא הספיק, רשאי להתגלח, לספר את עצמו או ליטול את ציפורניו גם אחר חצות היום. אולם, לא יסתפר אצל ספר.

 

6)   קבלת יום טוב בשעה מוקדמת

כמו בכל שבת או יום טוב אפשר להקדים את שעת קבלת יום טוב.

אולם, שונה פסח משאר ימים טובים, מפני שנאמר בו: "בערב תאכלו מצות".

למדו מכאן חכמים, שאין לאכול מצה אלא בצאת הכוכבים. לכן, גם הקידוש חייב להיות אחר צאת הכוכבים.

מי שסיים תפילת מנחה לפני השעה 17:45, שהוא זמן פלג המנחה, רשאי להתפלל ערבית של חג מזמן פלג המנחה ואילך, כולל אמירת הלל שלם, כנהוג. אולם, אין לקדש קידוש של ליל החג אלא משעה 19:24, עם צאת הכוכבים.

 

 

Ò    אור ליום שלישי, ט"ו בניסן - ליל הסדר

א.    מדליקים נרות ומברכים 2 ברכות: "להדליק נר של יום טוב" ו"שהחיינו".

אישה המדליקה את הנרות לאחר השקיעה (19:06), תזכור להדליק נר נשמה לפני השקיעה, וממנו תדליק את הגפרור. לאחר הדלקת הנרות לא תכבה את הגפרור אלא תניחנו עד שיכבה מעצמו.

 

ב.    ארבע מצוות בליל הסדר:

שתיים מדאורייתא:        1. "והגדת לבנך" - סיפור יציאת מצרים.

            2. אכילת מצה.

ושתיים מדרבנן:            3. אכילת מרור.

            4. שתיית ארבע כוסות.

ג.     שיעור "כזית" הוא שיעור נפח של כ-28 סמ"ק, (בערך נפח של קופסת גפרורים ורבע).

כאשר מגיעים ל"מוציא מצה", לאחר נטילת ידיים לסעודה, לכתחילה יש לאכול מהמצה כשיעור של 2 זיתים (נפח של כשתי קופסאות גפרורים וחצי).

שיעור זה נמצא בגודל של כשני-שליש מצת מכונה.

יש להשתדל לסיים את אכילת שני הזיתים בתוך 4 דקות. למי שהדבר קשה, ימשיך לאכול עד שיסיים את אכילת שני הזיתים.

שיעור אכילת מרור- "כזית" - 28 סמ"ק, כנ"ל.

שיעור שתיית כוס מארבע הכוסות - רביעית, שהוא שיעור נפח של 3 זיתים, כ-90 סמ"ק.

 

ד.    סוף זמן אכילת אפיקומן - לכתחילה בחצות הלילה, בשעה 00:40 (לספרדים 00:02). מי שלא אכל את האפיקומן עד חצות, יאכל אחרי חצות.

מוצאי היום טוב הראשון, אור ליום רביעי, בשעה 19:42. בהבדלה, כבכל מוצאי יום טוב מברכים שתי ברכות: "הגפן" ו"המבדיל", ללא בשמים וללא נר.[1] טוסטר שנמכר לנוכרי, כאשר נקנה מחדש על ידי הישראל, אינו צריך טבילה מדין טוסטר חדש המיוצר על ידי נוכרים, הואיל ושימושו במחובר לקרקע הוא אינו צריך טבילה.


          ברצונך להנציח את יקירך במקום זה? התקשר 0544-385379

 
בית המדרש לתורה והוראה (ע.ר) אלון מורה – שכם
ד.נ לב השומרון 44833, טל: 02-9973905 פקס: 02-9973965 mosdotelm@gmail.com

כיפה, יהדות, שאל את הרב, פרשת השבוע